Det hvite gullet – Fantastisk og livsfarlig

«Et snøfnugg i et snøskred vil aldri føle seg ansvarlig.»                     Stanislaw Jerzy Lec.

Stille faller de fra himmelen, dusinvis av sekstaggete hvite stjerneformede snøkrystaller. Snøkrystallene finner hverandre og legger seg som et fluffy teppe over landskapet, harmløse og forlokkende. Du gleder deg til morgendagens tur hvor snøen skal være din vei og skia skal være ditt framkomstmiddel.

Mens du drømmer om morgendagens pudder, uler vinden og temperaturen endres. De små harmløse stjerneformede snøkrystallene forvandles av snøskredets byggmestere, vinden og temperaturen. Dagen etter er snøen fortsatt like forlokkende, men dog farligere enn den ser ut. 

 

Topptur og randonée

Foto: Henri Palm 

Det finnes knapt noe bedre enn topptur i mine øyne. Topptur for meg er både yting og nyting, en uslåelig kombinasjon. Til tross for dette fører topptur med seg ei bakside som jeg ikke er så begeistret for, risikoen for snøskred.

Mitt første møte med toppturer og skredvurdering skjedde i Chamonix, Frankrike. Her deltok jeg på Active Education sitt studie i vinterfriluftsliv og frikjøring. Jeg var 19 år,  glad i å kjøre snowboard og å gå på afterski.  Jeg kan dysse ned den delen betraktelig, men hva er vitsen, sannheten er at jeg knapt kunne blitt grønnere på temaet, snøskred.

I år er det sju år siden jeg deltok på studiet i Chamonix om vinterfriluftsliv og helt siden den gang kan det vel sies at læringskurven har vært bratt. Skikjøringen derimot har vel dog blitt mindre bratt ettersom jeg etterhvert forsto hvor komplisert vurdering av snøskredfaren er.

Dette betyr ikke at jeg har det mindre gøy av den grunn.  Det er ikke et spørsmål om topptur eller ikke. Kanskje det heller er et spørsmål som hver enkelt må besvare eller i det minste reflektere over for seg selv, hvilken risikovillighet man er komfortabel med på topptur.

Foto: Henri Palm

Jeg er ingen skredekspert og dette innlegget er ikke ment som en fasit på hvordan man møter skredproblematikken, men heller som et forslag til hvordan en allerede under planleggingen av toppturer kan benytte konkrete verktøy og hjelpemiddel som kanskje kan bidra til å redusere risikoen for snøskred.

Mest av alt er innlegget en påminnelse om at man på topptur må ta ansvar for sin egen trygghet ved å være bevisst på sin egen kunnskap og risikovillighet i forhold til snøskred.

Foto: Henri Palm 

Om planlegging og gratispassasjerer

Foto: Henri Palm 

Har du noen gang bare blitt med på tur som noen andre har planlagt, og du vet ikke hvor dere skal, hvilken side dere skal gå opp, eller hvilke side dere skal kjøre ned? Da har kanskje du også opplevd å være gratispassasjer.

Det er flaut å innrømme, men det har jeg også. Det har vært anledninger hvor jeg knapt har visst hvilket fjell vi og turfølget skal på, og derav heller ikke visst noe om bratthet på turen, lengde, hvilken himmelretning siden ligger i og så videre. Med andre ord har jeg ikke tatt ansvar for min egen sikkerhet på tur, og ikke nok med det, ubevisst har jeg dermed også lagt ansvaret for min egen sikkerhet på turkameratene mine.

Grunnen til dette er selvsagt ikke at jeg bevisst har prøvd å snike meg unna planlegging. Grunnen er rett og slett så banal at når man føler at kunnskapsnivået vedrørende eksempelvis skred er på bunn og turkameratene dine fremstår som at de har den kunnskapen som trengst, ja da velger du heller å stole på de og holde munn, og gå i deres skintrack.

Foto: Henri Palm

Problemet med dette er ikke nødvendigvis at mer erfarne folk tar med seg mindre erfarne på tur, men poenget er at samtlige som skal på tur burde ha en forståelse av hva slags tur det er snakk om, hvilke farer og risikoer det er på den turen og kunnskaps- og ferdighetsnivå på turkameratene. Ansvaret for å ha den forståelsen burde være på hver enkelt, nybegynner som erfaren.

I tillegg vil jeg nevne at dersom man er nybegynner, aldri vær redd for å stille spørsmål til turkameratene dine. Ingen av oss er fullt utlært, og slik kan vi alle ta ansvar for vår egen kunnskap og sikkerhet. Dersom man kun følger i andres skintracks er også faren stor for at du forblir en gratispassasjer, og ikke utvikler kunnskapen din vedrørende snøskred.

Det viktige er at du ansvarliggjør deg selv ved å forsøke å tilegne deg kunnskap slik at du kan dra på trygge toppturer hvor du forstår og er komfortabel med graden av risiko på den gitte turen. Da kan du bidra med å tråkke dine egne trygge spor, i stedet for å tråkke i uvissheten i spor som andre har lagt før deg.

Turplanlegging

“Seier venter den, som på forhånd har alle sakene i orden, folk kaller det flaks. Nederlag er sikret den, som ikke i tide har truffet de nødvendige forholdsregler, folk kaller det uflaks. ”  Roald Amundsen

Kanskje den viktigste delen av turen starter allerede hjemme, turplanleggingen. Nedenfor har jeg lista opp noen av de hjelpemiddelene/metodene jeg vanligvis benytter meg av under planleggingen av topptur.

Denne lista er ikke uttømmende, men for å unngå å skrive en hel avhandling må jeg begrense meg selv litt. Dersom andre har lure ideer til momenter som burde være med i turplanleggingen er det bare å skrike ut, det settes stor pris på.

1. Filtermetoden – Systematisk vurdering

Filtermetoden er lånt av boka til  Markus Landrø, “Skredfare, snøskred, risiko, redning”

Werner Munter utarbeida i 1997 en filtermodell, som er kalla 3*3 filtermetode. Metoden skulle bidra til tryggere turer ved at man systematisk vurderte «faste» faktorer tre ganger, både under turplanleggingen, områdevurdering(før/starten av turen) og enkeltheng.

Personlig synes jeg denne metoden kan være veldig nyttig,  da du tvinger deg selv til å vurdere de nevnte faktorene i metoden. For meg har denne bidratt til mye mer systematisk vurdering av faktorer i forbindelse med snøskred, i stedet for at det er tilfeldig hva jeg vurderer. Jeg må dog innrømme at jeg synes  kanskje den var litt langtekkelig å bruke i starten, men viser den her likevel da den gir et godt innblikk i faktorer som bør vurderes.

Varsom.no har utarbeidet et eget skredkort basert på filtermetoden som du kan se her. Skredkortet kan du også laste ned og ta med deg i jakkelommen på tur.

2. Bratthetskart – kartlegge hvor det er potensielt skredterreng og trygge toppturer

Vurdering av bratthet inngår som en del av filtermetoden. For å kunne vurdere dette anbefaler jeg på det sterkeste å bruke NVE sitt bratthetskart under planleggingen. Dette er et genialt hjelpemiddel som NVE har utarbeidet.

Bratthetskartet viser hvor bratt terrenget er i det området du skal ferdes i. Hovedregelen sier at snøskred først kan løsne når brattheten har passert 27 grader. Dette betyr at du på forhånd kan kartlegge hvor dere burde legge sporet oppover og nedover, for å minimere risikoen for at dere selv utløser snøskred, samt at dere kan unngå å gå i eventuelle utløpssoner for snøskred.

Foto: Henri Palm. Det er fullt mulig å kjøre under 30 grader bratt og ha det rått samtidig. 

Bratthetskartet er også genialt på den måten at du til og med kan velge fjell som i realiteten er for slake til at skred kan løsne. Dette er virkelig et hjelpemiddel jeg anbefaler, kanskje spesielt om du ikke har mye kunnskap/erfaring om å vurdere snøen i skredterreng.

NVE sitt bratthetskart finner du her. Denne kan du også laste ned som en egen app på telefonen som heter, “RegObs”. Her kan du også laste opp dine egne observasjoner fra aktuelt turområde slik at andre kan nyttegjøre av dine observasjoner.

3. Snøskredvarslingen

Naturlig nok inngår dette også i filtermetoden. Etter å ha truffet flere som gjerne bare konstaterer hvilken grad skredfaren er på, tenker jeg at det kan være en viktig presisering at man faktisk må lese selve tekstvarselet i snøskredvarslingen.

I tekstvarselet fremkommer det informasjon som du definitivt vil bruke under turplanleggingen, som også naturligvis påvirker hva slags toppturer dere vurderer. I tekkstvarselet fremkommer det hva skredproblematikken i gjeldende område er, i hvilke himmelretninger den finnes, på hvilke høydemeter osv.

Dette er selvsagt nyttige faktorer å vurdere under planleggingen, men også når dere starter på toppturen. Stemmer skredvarselet, eller ser dere flere skredproblem?

Dette indikerer at skredvarselet og skredvurdering for områder ikke er vurderinger som er statiske, de er dynamiske og foregår fortløpende fra før dere drar på tur til dere nærmest er tilbake fra turen.

På varsom.no finner dere også bilder/videoer og forklaringer av ulike snøtyper og skredproblematikk. Dette kan bidra til at det blir enklere å kjenne igjen på tur. Her finner du beskrivelser fra varsom.no om ulike snøskredproblem.

Link til snøskredvarslingen finner du her.

4. Gruppedynamikk og beslutningstaking 

Dette punktet berører naturlig nok flere undertemaer. Før turen burde man kartlegge hva folk sine ambisjoner for turen er, t.d bratthetskjøring, cruisekjøring osv. Det bør være rom for at man kan være åpen for at man kke ønsker å kjøre så bratt, og kanskje et alternativ kan være at man deler seg i flere grupper.

Ærlighet varer uansett lengst, og det er enklere å klarlegge på forhånd enn når man allerede står i ett litt for bratt heng enn hva man hadde tenkt seg og føler seg komfortabel med.

I tillegg kan det være en god øvelse under turplanleggingen og selve turen at dere  tvinger dere selv til å begrunne svarene deres når dere vurderer faktorer som er relevante for snøskred. Dette for å unngå ureflekterte svar som, «Jeg synes snøen ser trygg ut her.» uten at du egentlig aner. Dersom du legger til, «fordi» på den setningen, ansvarliggjør man seg selv ved at du alltid tvinger deg selv til å tenke på hvorfor det eventuelt er trygt, og hvorfor det eventuelt ikke er det.

Man bør også vurdere gruppestørrelsen før en topptur. Forskning viser at dess større ei gruppe er, dess større aksept for risiko finnes det. I tillegg må det nevnes at gruppetenkning også kan være en utfordring ved eksempelvis at vi mennesker søker etter å være enige og «konforme» innad i gruppen.

Foto: Henri Palm

Dette kan eksemplifiseres ved at vi mennesker ofte søker etter informasjon som understøtter vår antakne hypotese. Ved større grupper forsterkes denne psykologiske mekanismen. Dette vil også si at det kan være at det oppleves vanskeligere for den enkelte å si ifra dersom en ser tegn som strider i mot flertallet i gruppa sin oppfatning av eksempelvis snødekket.

Kommunikasjonen innad i gruppa vil naturlig nok også være bedre og lettere å holde underveis ved ei mindre gruppe.  Kanskje det også vil være lettere å ha god kjørestruktur når man kjører ned igjen for å belaste underlaget minst mulig.

5. Utstyr

Som en del av turplanlegginga inngår også etter mitt syn utstyrskontroll. Dobbeltsjekk at gruppa har det som trengst av utstyr. Noen ting går an å ha som fellesutstyr slik som en eller flere  vindsekker og eventuelt et liggeunderlag. Disse er fine å ha både ved pauser, men også dersom noen skulle skade seg slik at man får isolert fra kulden.

Eit kart og eit kompass med inklinometer er også veldig nyttig å ha med tanke på å kunne måle bratthet. I tillegg skal hver enkelt turdeltaker ha en sender/mottaker med eit batteri som er over 80% fullt, søkestang og en spade. Er batteriet under 80% er det på tide å bytte batteri.

Uten å virke formanende må det dog presiseres at man skal kunne bruke utstyret man har. Husk at ved ei eventuell skredulykke er sjansen størst for at det er dine turkamerater som har størst sjanse for å redde deg i live.

Bytt på å øve sammen og alene. 

Tips for å bli kjent med utstyret er rett og slett å ta seg ei jevnlig økt med sender/mottaker, søkestang og spade. Da kan dere variere mellom å grave ned flere sender/mottakere eller bare legge ned enkeltvis.

Legg en sender/mottaker i en sekk eller lignende så den ikke blir våt. Deretter graver du den ned, og la turkameraten din finne den. Ta gjerne tida så dere ser hvor dere kan bli enda bedre og om dere holder dere innen for 15 min.

I følge forskning har man størst sjanse til å overleve snøskred om man blir oppgravd innen 15 min. Etter dette synker sjansene drastisk.

Andre nyttige tips og triks for å lære mer om snøskred

De som ikke allerede har gjort dette bør gå et skredkurs. De arrangeres over hele landet og her lærer du både teori om snø, faktorer å være bevisst på for å minimere sjansen for snøskred, øvelse med sender/mottaker og mye mye mer. Her kan du finne et skredkurs nærme deg i regi av DNT.

I tillegg vil jeg anbefale å lese boka til Kjetil Brattlien, Snøskred, Livsviktig kunnskap. Dette er ikke bare ei bok man bruker en gang, men kan bruke som oppslagsverk både før tur og etter tur.

Da gjenstår det bare å ønske alle en god, trygg topptur. Kanskje vi plutselig sees..

Foto: Henri Palm

Følg meg gjerne på instagram for noen flatere og kanskje noen få brattere friluftsopplevelser @idaen

Blogglisten hits
Del artikkel
Skrevet av:
Team Ida
Publisert 08.03.18